PlusKinderopvang Kompas

CONTACT

Zuiderlaan 197c, 7944 EE Meppel
Telefoonnummer: 0522 - 79 91 99
E-mail: directie@cbshetkompasmeppel.nl
Website: www.cbshetkompas.nl
Directie Kindcentrum: Dhr. H. Blenkers

Kindcentrum Kompas is onderdeel van multifunctioneel kindcentrum Het Palet in de wijk Koedijkslanden. In het gebouw aan de Zuiderlaan bevinden zich naast christelijke basisschool Het Kompas ook een kinderopvangorganisatie en een openbare basisschool.


Speciale voorziening dyslexie

Kindcentrum Kompas richt zich op waarde(n)vol onderwijs voor alle kinderen en heeft een speciale voorziening voor kinderen met dyslexie.

Doorgaande leerlijn naar basisschool en voortgezet onderwijs


Kindcentrum Kompas werkt samen met verschillende kinderopvangorganisaties, waaronder Partou die ook in Het Palet gevestigd is. De overgang van de peutergroep naar de basisschool verloopt daardoor vrijwel ongemerkt voor kinderen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met CSG Dingstede, zodat ook de overgang naar het voorgezet onderwijs soepel verloopt.

Peutergym

Iedere 1de en 3de vrijdag van de maand is er om 09:00 en 11:00 uur peutergym. Dit is gratis en bestemd voor alle peuters vanaf 2 jaar.