CONTACT

PlusKinderopvang
Leonard Springerlaan 39, 7941 GX
Telefoonnummer: 0522 - 72 68 00
E-mail: info@pluskinderopvang.nl
Website: www.pluskinderopvang.nl

PCBO Meppel is verantwoordelijk voor 6 kindcentra in Meppel en biedt onderwijs en kinderopvang (0-12) vanuit 1 organisatie en onder 1 dak.


Motivatie en richting

Bij de uitvoering spelen wet en regelgeving en de christelijke grondslag een belangrijke rol. De grondslag is het fundament onder onze organisatie en motiveert ons. De christelijke waarden en normen geven richting aan ons handelen.

Kind als ijkpunt van de aanpak

Het kind is het centrale punt en uitgangspunt van onze kindcentra. Onderwijs en opvang worden kindcentraal vormgegeven. Dat heeft consequenties voor onze aanpak en onze kijk op kinderen; Niet de leerkracht, de onderwijsmethode, de citotoets en zelfs ouders zijn niet het ijkpunt van onze aanpak, maar het kind. Hierin spelen ouders natuurlijk een onmisbare rol.

Wat het kind nodig heeft

Zowel bij de kinderopvang als op de basisschool zetten we onze doelen en onze kunde in op wat een kind nodig heeft. Daarom is het kind kennen de eerste stap om op avontuur te gaan en te ontdekken. Een kind is in onze ogen en harten meer dan onze kunde of leerdoelen. Dat noemen wij kindcentraal.


Het draait in de PCBO kindcentra om het Kind. Punt.