CONTACT

Sportlaan 1, 4131 NN Vianen
Telefoonnummer: 088 - 235 75 00
E-mail: info@partou.nl
Website: www.partou.nl

Met zo’n 300 vestigingen is Partou een van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland. Deze omvang biedt ons de gelegenheid om te investeren in kwaliteit, ontwikkeling en innovatie, zodat we de beste kinderopvang kunnen blijven bieden. Tegelijkertijd is Partou klein en vertrouwd. Op de vestigingen is het gezellig, je voelt je er welkom.


Partou biedt:

  • dagopvang
  • peuteropvang
  • buitenschoolse opvang

Partou staat voor goede zorg en kinderopvang in een veilige, liefdevolle omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken. 

VVE bij Partou

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar is er een speciaal programma: voor- en vroegschoolse educatie (vve). Hiermee bereiden we de kinderen op een speelse manier voor op de basisschool. Partou heeft pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. Ze bieden de kinderen activiteiten aan die goed zijn voor sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Bijvoorbeeld knutselen, muziek maken, kringspelletjes of bewegingsspelletjes. Zo leren de kinderen al vroeg vaardigheden aan. Elk kind op z'n eigen manier, in z'n eigen tempo.