Kosten voorschoolse voorziening

Als een peuter naar een voorschoolse voorziening gaat, kost dit geld. De gemeente Meppel komt ouders tegemoet met inkomensafhankelijke toeslagen, zodat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Ook de peuters uit gezinnen met een laag inkomen.
  • Peuters die naar de kinderopvang gaan, nemen automatisch deel aan de voorschoolse voorzieningen. Deze ouders ontvangen een inkomensafhankelijke toeslag voor de kinderopvang.
  • Voor peuters die alleen 5 uur (2 dagdelen) per week naar de voorschoolse voorziening gaan, geldt een inkomensafhankelijke toeslag die de gemeente Meppel beschikbaar stelt.
  • Voor peuters die op indicatie 5 uur (2 dagdelen) extra gebruik maken van de voorschoolse voorziening geldt een VVE toeslag vanuit de gemeente Meppel, ook als een peuter naar de kinderopvang gaat.

De kosten in uw situatie

De tarieven van de kinderopvangorganisaties verschillen, doordat het aanbod niet gelijk is. Wat u uiteindelijk betaalt, is afhankelijk van uw situatie en uw inkomen. Hieraan is de toeslag of subsidie gekoppeld. Als u vooraf wilt weten wat de kosten zijn, dan kunt u de opvangorganisatie vragen om het voor u uit te rekenen. U kunt het ook zelf berekenen via de de website van de Belastingdienst.