De Calvijnschool

CONTACT

Emmastraat 43, 7941 HN Meppel
Telefoonnummer: 0522 - 25 36 44
E-mail: calvijnschoolmeppel@florion.nl
Website: www.calvijnschoolmeppel.nl
Contactpersoon: Dhr. Roel Omvlee (a.i.)

De Calvijnschool is een gereformeerde basisschool, waar het evangelie centraal staat. De school is een onderdeel van Florion, een scholenvereniging op gereformeerde grondslag met in totaal 22 scholen.


Op je best zijn

De naam Florion is afgeleid van het woord floreren, een ander woord voor ‘op je best zijn’. Op onze school mogen kinderen tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. We bieden de kinderen een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving. De geloofsovertuiging geeft het onderwijs richting en waarde.