Peuters leren veel door samen te spelen. Op de voorschoolse voorziening bouwen ze spelend en ontdekkend een stevige basis voor een goede start op de basisschool.
Gaat uw peuter al naar een voorschoolse voorziening?

Goede start op de basisschool

Gemeente Meppel, het consultatiebureau,welzijnswerk, basisscholen en voorschoolse voorzieningen zetten zich in om kinderen zo vroeg mogelijk de zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben. Daar profiteren ze hun hele leven van.
Lees meer

Aandacht voor

  • Taalontwikkeling
  • Beginnende rekenvaardigheid
  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
Lees meer

VVE in Meppel

voor- en vroegschoolse educatie
Organisaties & adressen

 

VVE in Meppel is vooral gericht op taalontwikkeling. Alle aanbieders van kinderopvang bieden voorschoolse voorziening (voorheen peuterspeelzaal) en VVE. Ouders hebben een ruime keuze. U kunt kiezen voor een locatie in de buurt of een voorschoolse voorziening die u het meest aanspreekt.
Lees meer