Doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van peuter naar kleuter

Voorschoolse voorzieningen en basisscholen werken samen vanuit een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. De voorschoolse voorziening zorgt ervoor dat de basisschool goed op de hoogte is van de ontwikkeling van het kind dat ze aan de basisschool overdragen. Op de basisschool is dan tijdig bekend of het kind extra aandacht nodig heeft op een bepaald ontwikkelingsgebied. Ook wanneer er geen zorgen zijn over de ontwikkeling is er contact tussen voorschoolse voorziening en basisschool. We noemen dit een warme overdracht.

Overdrachtsformulier in gebruik bij alle organisaties

Voorschoolse voorzieningen en basisscholen in Meppel gebruiken voor de warme overdracht een overdrachtsformulier; het ‘Meppeler overdachtsformulier’. Verbalis Logopedie en KOO Meppel ontwikkelden het formulier en de daarbij passende signaleringslijst in 2017 in opdracht van gemeente Meppel. In een protocol zijn de afspraken beschreven, zodat de overgang naar de basisschool altijd op dezelfde goede manier verloopt. De doordachte werkwijze zorgt er ook voor dat ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt, waardoor elk kind de aandacht krijgt dat het nodig heeft en waar mogelijk een inhaalslag kan maken.

Overdrachtsformulier en het protocol.