ICARE JEUGD-
GEZONDHEIDSZORG
(JGZ)

CONTACT

Postbus 17940, AA Meppel
Telefoonnummer: 0900 88 33
Website: www.icarejgz.nl

Ouders kunnen bij het consultatiebureau terecht voor informatie en advies over de verzorging, voeding en opvoeding van hun kind, vanaf de geboorte tot het vier jaar is. De verpleegkundige en de jeugdarts volgen de gezondheid en groei van het kind en brengen dit in kaart in een persoonlijk dossier.


Hulp bij taalachterstand

Als er sprake is van een taalachterstand bekijkt de jeugdverpleegkundige samen met de ouders hoe het kind kan worden geholpen. Uiteraard wordt er eerst gekeken naar medische factoren. 

Vermoeden langzame taalontwikkeling

De constatering of het vermoeden van een taalachterstand hoeft niet altijd van het consultatiebureau te komen. Zo kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf zich zorgen maken of ouders het vermoeden hebben dat de taalontwikkeling langzaam gaat.

Verwijzing door Icare JGZ

Ouders hebben de verantwoordelijkheid en de regie in de zorg voor hun kind. Het consultatiebureau heeft een adviserende rol. Ouders beslissen uiteindelijk zelf of hun kind gebruik gaat maken van VVE en of Icare JGZ de verwijzing hiervoor in orde moet maken.