GEMEENTE
MEPPEL

CONTACT

Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel
Telefoonnummer: 14 0522
Website: www.meppel.nl

De gemeente Meppel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De gemeente houdt hier toezicht op bij de aanbieders van voorschoolse voorzieningen.


Wanneer een kind risico loopt op achterstand en het consultatiebureau dit heeft bevestigd, dan krijgen kinderen een VVE-traject aangeboden. In het extra aanbod van 5 uur (2 dagdelen) wordt gebruik gemaakt van een erkende educatieve methode om het taal- en rekenniveau van het kind te verhogen. Een VVE-traject wordt door de gemeente vergoed.