Kbs De Plataan

CONTACT

Vledderstraat 3e, 7941 LC Meppel
Telefoonnummer: 0522 251025
E-mail: directie@kbsdeplataan.nl
Website: www.kbsdeplataan.nl
Contactpersoon: Willem van der Sterren

Katholieke basisschool De Plataan biedt in het centrum van Meppel aan 120 kinderen daltononderwijs.


Met plezier leren

Op onze school beleven kinderen plezier aan leren. Er is aandacht voor elk kind. Door te werken vanuit het daltonconcept geven we kinderen vertrouwen. Ze leren verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en nadenken over wat en hoe ze willen leren.

Warme overdracht

Kinderen komen meestal vanuit de peutervoorziening op school. Als een kind een taal- of spraakprobleem heeft, dan weten we dit vanuit de warme overdracht. Naast de ouders is er bij de overdracht een afvaardiging van de peutervoorziening en de school aanwezig.

Extra aanbod en aandacht

In groep 1, 2 en 3 krijgt taal en taalontwikkeling veel aandacht. Kinderen met taalproblemen krijgen dagelijks extra aanbod en aandacht. Ook overleggen we met de logopediste over specifieke opdrachten. We betrekken ouders vanzelfsprekend bij deze extra begeleiding.