Kinderen mogen naar de basisschool als ze vier jaar zijn. Als ze vijf zijn moeten ze, want dan zijn ze leerplichtig. Veel kleuters zijn dan al naar een voorschoolse voorziening geweest. Het is goed voor hun ontwikkeling om met andere peuters te spelen, want daar leren ze veel van. De meeste peuters gaan met veel plezier naar een voorschoolse voorziening. Hiermee geven ouders hun kind een stevige basis voor een goede start op de basisschool.


In Meppel zijn verschillende voorschoolse voorzieningen, het vroegere peuterspeelzaalwerk. De voorschoolse voorzieningen zijn ondergebracht bij kinderopvangorganisaties. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aanbod en houdt daar dan ook toezicht op.

Goede start op de basisschool

Gemeente Meppel, het consultatiebureau, welzijnswerk, basisscholen en voorschoolse voorzieningen zetten zich in om kinderen een goede start op de basisschool te geven. Samen zorgen ze ervoor dat kinderen zo vroeg mogelijk de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Dit is belangrijk, want als kinderen met een achterstand naar de basisschool gaan, dan werkt het door in de schooltijd daarna. Het heeft zelfs invloed op hun latere leven en de kansen in de maatschappij als ze volwassen zijn.

In de voorschoolse en vroegschoolse periode gaat het om:

  • Taalontwikkeling
  • Beginnende rekenvaardigheid
  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderwijsachterstanden voorkomen

Sommige kinderen hebben baat bij extra aandacht in de peutertijd. Aanvullend op het voorschoolse aanbod is er deze kinderen voor en vroegschoolse educatie (VVE). Het is bedoeld om onderwijsachterstanden te voorkomen en aan te pakken bij kinderen van 2 tot 6 jaar. Dus voordat ze naar groep 3 van de basisschool gaan. Voor het vierde jaar is het de taak van de voorschoolse voorziening, daarna van de basisscholen.

VVE in Meppel

In Meppel is VVE vooral gericht op de taalontwikkeling. Alle aanbieders van kinderopvang in Meppel bieden kinderopvang, voorschoolse voorziening en VVE. Ouders hebben hierdoor een ruime keuze. U kunt kiezen voor een voorschoolse voorziening in de buurt, maar ook voor een voorschoolse voorziening die u vanwege de aanpak meer aanspreekt.

Peuterspeelzaal is onderdeel van de voorschoolse voorziening geworden

Een voorschoolse voorziening biedt kinderopvang, peuterspeelzaal en VVE. In 2013 is de Stichting Peuterspeelzalen Meppel en Nijeveen opgeheven, waarna het peuterspeelzaalwerk en VVE bij de kinderopvang is ondergebracht.