Kindcentrum Kornalijn

CONTACT

Emmastraat 43, 7941 HN Meppel
Telefoonnummer: 06 19643063
E-mail: kornalijn@kleurrijk.nl 
Website: www.kindcentrumkornalijn.nl
Contactpersoon: Marian Scholing

Bij christelijke kinderopvangorganisatie Kornalijn krijgen kinderen veel persoonlijke aandacht. Er is een gevarieerd activiteitenaanbod, ruimte voor ouderparticipatie en aandacht voor natuur en milieu.


Huiselijke sfeer

Kornalijn biedt opvang aan kinderen van 0-12 jaar. De kleinschalige en huiselijke opzet maakt het mogelijk om kinderen op te vangen in twee leeftijdsgroepen: kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Peuterplusgroepen

Daarnaast zijn er de peuterplusgroepen waarin peuters elkaar op vaste dagen ontmoeten: op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag. De medewerkers zijn VVE gecertificeerd.