STICHTING
WELZIJN MENSENWERK

CONTACT

Zomerdijk 8a, 7942 JT Meppel
Telefoonnummer: 085 - 273 14 44
Website: www.welzijnmw.nl

Het welzijnswerk in Meppel is ondergebracht bij Stichting Welzijn Mensenwerk die zich richt op het werken aan welzijn en geluk in buurten en bij mensen thuis.  De sociaal werkers zetten zich vooral in voor mensen die het moeilijk vinden om op eigen kracht mee te komen in de samenleving.


Bij de mensen thuis

De sociaal werkers van het welzijnswerk komen bij mensen thuis die hulp kunnen gebruiken op allerlei gebied. Als er jonge kinderen in het gezin zijn, stimuleren zij de ouders om hun kinderen aan te melden bij een voorschoolse voorziening.

Hulp bij plaatsen kind bij voorschoolse voorziening

Ruim 20 jaar geleden begon de stichting met VVE-programma’s bij kinderen thuis. Het werk was gericht op opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling bij kinderen thuis. Deze vorm van begeleiding in de taalontwikkeling valt nu onder de verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisaties. De sociaal werkers kunnen ouders helpen bij de plaatsing van hun kind op een voorschoolse voorziening als zij dat zelf niet kunnen.