PlusKinderopvang
De Akker

CONTACT

PlusKinderopvang De Akker
Locatiecoördinator: Mevr. R. Zonneveld
Telefoonnummer: 06 152 67 455
E-mail: kcdeakker@pluskinderopvang.nl
Website: www.pluskinderopvang.nl

Kindcentrum de Akker staat in de wijk Oosterboer. In het gebouw aan de Engelgaarde bevinden zich alle vormen van opvang voor kinderen van 2-12 jaar, peutergroepen en een basisschool. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar kunnen terecht bij Kindcentrum Anne Frank, waarmee De Akker nauw samenwerkt.


Doorgaande leerlijn

Kindcentrum de Akker werkt met 1 team en 1 pedagogische visie waarin het kind centraal staat. Er is een doorgaande lijn, waardoor de overgang van de peutergroep naar de basisschool vrijwel ongemerkt verloopt.

Ook voor kinderen met voorsprong

Kindcentrum de Akker biedt naast regulier onderwijs, vanaf leerjaar 3, fulltime onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. In de voorschoolse (peutergroepen) en vroegschoolse periode zijn er ook speciale programma’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Excellente school

Kindcentrum de Akker is het enige Kindcentrum in Meppel die het predicaat excellent heeft gekregen van de onderwijsinspectie. 

Peutergym voor alle peuters

Iedere 2de en 4de vrijdag van de maand is er om 9:00 uur peutergym (met uitzondering van de schoolvakanties). Dit is gratis en bestemd voor alle peuters vanaf 2 jaar.