Peuteropvang
De Pelikaan Meppel

CONTACT

Pelikaanstraat 1, 7941 VJ Meppel
Telefoonnummer: 0522 - 26 23 46
E-mail: Kdv.pelikaan@doomijn.nl
Website: www.doomijn.nl
Contactpersoon: Tamara van Dalen

Peuteropvang De Pelikaan is een gezellige, kleinschalige opvang aan de rand van het centrum van Meppel met peuteropvang, buitenschoolse opvang en twee babygroepen.


Huiselijke omgeving met natuurlijke tuin

Kinderen ontdekken graag en dat kunnen ze volop doen in de huiselijke omgeving en de natuurlijke tuinen van onze opvang. We bieden ruimte voor nieuwsgierigheid en stimuleren de ontdekkingsdrang. Onze werkwijze is geïnspireerd op de pedagogiek van Reggio Emilia. Hierdoor krijgen kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen vanuit hun talenten en interesses.

Spelen met plezier, groeien in alle vrijheid in een huiselijke omgeving.


VVE met methode Piramide

De peutergroepen werken met de VVE-methode Piramide. De peuters bouwen hiermee vanuit spelend leren en verkennen aan een goede aansluiting op de basisschool.

Goede overstap naar de basisschool

Wij hebben een intensieve samenwerking met OBS De Woldstroom en zorgen voor een warme overdracht, zodat kinderen een goede overstap maken. De warme overdracht is er ook al als een kind naar een andere basisschool gaat.