Reestoeverschool

CONTACT

J. Marisstraat 1, 7944 EM Meppel
Telefoonnummer: 0522-251575
E-mail: reestoeverschool@stichtingpromes.nl
Website: www.stichtingpromes.nl
Contactpersoon: Johan Veneman (schooldirecteur)

De Reestoeverschool verzorgt onderwijs aan kinderen die zich in het regulier onderwijs niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen. Ze hebben extra hulp nodig met hun gedrag of het leren op een manier die de reguliere basisschool niet kan bieden.


Extra ondersteuning

Op de Reestoeverschool zijn de groepen klein en zijn de groepsleerkrachten extra geschoold. Ook is er extra ondersteuning vanuit een team van specialisten.

Effectief en affectief

We bieden effectief en affectief onderwijs. Effectief betekent dat we leerlingen binnen hun mogelijkheden zoveel mogelijk leren. Affectief onderwijs is daarvoor de basis. We bieden een positieve sfeer, waarbinnen de kinderen veilig zijn en leren omgaan met elkaar en het schoolteam.