OBS Commissaris Gaarlandt

CONTACT

Rembrandtstraat 2, 7948 AW Nijeveen
Telefoonnummer: 0522-491618
E-mail: j.pekel@stichtingpromes.nl
Website: www.stichtingpromes.nl
Contactpersoon: Johan Pekel (schooldirecteur)

OBS Commissaris Gaarlandt is een openbare kanjerschool. Aan elke leerling bieden we onderwijs op maat. We gaan in ons onderwijs uit van moreel besef, positivisme, samenwerken, creativiteit en inventiviteit.


Boeiend onderwijs

Vanuit ons onderwijsconcept ‘Boeiend Onderwijs’ krijgt iedere leerling de mogelijkheid om zich naar vermogen maximaal te ontwikkelen op veel gebieden; sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch, creatief en kunstzinnig.

We bieden onderwijs dat kinderen uitdaagt, motiveert en uitgaat van hun talenten en rekening houdt met hun beperkingen.

Doordacht onderwijsaanbod

We maken gebruik van actuele methodes, moderne ICT-middelen en ontwikkelingsmateriaal. Vakleerkrachten geven de vakken gym en muziek. Vanaf groep 1 leren de kinderen Engels. Verder is er veel aandacht voor plusklassen, muziek, techniek, sport en gezondheid.

Persoonlijke aandacht

Om de leerlingen rustiger te kunnen laten werken en meer persoonlijke aandacht te geven, streven we naar kleine groepen. Door kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen, leggen we de basis leggen voor een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs.